Stäng ×
Butik 
flag_se
 / Språk 
flag_se
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Choose your Currency

Hållbarhet

Hållbarhet på Wunderlabel

Här på wunderlabel tror vi att alla kan göra skillnad när det kommer till hållbarhet och miljöansvar. Små val som görs varje dag kan bli något stort. Genom att anamma detta tänkesätt fortsätter vi att göra hållbara och etiska val för våra produkter och vår leveranskedja. Att arbeta mot kortsiktiga och långsiktiga mål håller oss ansvariga och fokuserade på vår väg att erbjuda det allra bästa för våra kunder och miljön. Du kan beställa med tillförsikt i vetskap om att stor omtanke och omsorg har lagts ner på våra produkter, våra kunder och den påverkan vi har på jorden. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vår vision

Att leda varumärkes branschen i en riktning där kvalitet, hållbarhet och etiska affärsmetoder värderas lika. Att normalisera konceptet att exceptionell design börjar med att respektera planeten och människorna på den.

Vår strävan

Att producera våra produkter hållbart samtidigt som vi bedriver verksamhet med en hög standard på affärsetik och övergripande miljöansvar. Att sätta upp och nå mål som hjälper oss att upprätthålla våra åtaganden och fortsätta att förbättra våra metoder och praxis.
 

Våra mål

Vi tror att det är viktigt att sätta upp mål för en bättre framtid. Vi är stolta över hur långt vi har kommit och vad vi har åstadkommit, men vi vet att det alltid finns utrymme för förbättringar. Det är därför vi har satt upp följande mål, för att inspirera och vägleda oss under de kommande åren. 
- Vi strävar efter att ställa om alla våra produktsortiment till att produceras med återvunnet eller hållbart/förnybart material senast 2025.
- Utöka vårt utbud av miljövänliga förpackningar och frakter.
- Uppmuntra kunderna att köpa kvalitetsprodukter som klarar tidens tand och som -går bort från "slängkulturen". Reducera - återanvänd - återvinn!

Etiska och rättvisa affärsmetoder

Vår produktionsanläggning i Vietnam ägs och drivs enbart av Wunderlabel. Det betyder att alla produkter som lämnar denna anläggning har producerats enligt våra extremt höga standarder och har gått igenom händerna på engagerade medarbetare.

Vi vill ha en positiv effekt på människorna och samhället i Vietnam. Detta är särskilt viktigt idag där tvångsarbete, miljögiftiga metoder och låga löner kan vara en branschnorm. 50 fasta tjänster har skapats på vår plats i Ho Chi Minh City, Vietnam där vi erbjuder rimliga löner, långt över genomsnittet, tillsammans med en arbetsmiljö som följer nordeuropeiska fabriks standarder. Vår fabrik stödjer en klar luft arbetsmiljö genom att ha högkvalitativa IQ-luftfilter tillsammans med luftkonditionering och luftrenare.
 

Återanvänt material

Återanvänt material

Certifierade produkter

Certifierade produkter

Etisk affärspraxis

Etisk affärspraxis

Hållbarhet

Material

Wunderlabel har byggt en rad professionella kvalitetsprodukter som klarar rigorösa kvalitets- och standardkontroller. Inte bara håller vi oss till denna höga standard, utan även våra leverantörer. Vi är stolta över leverantörskedjan som vi byggt upp under åren för att skapa högkvalitativa etiketter och hängetiketter med material som du kan lita på. Återvunna vävda etiketter, satin och Tyvek-etiketter är gjorda av material som har fått ett nytt liv. Vårt mål är att fortsätta lägga till hållbara produkter till alla våra produktkategorier.

Garn

Vi är stolta över det faktum att alla våra vävda etiketter och armband är gjorda av 100 % återvunnet garn*. De är tillverkade med Newlife™-garn, en unik certifierad garnplattform framställd av 100 % flaskor. *Melerat och glittrigt garn återvinns inte.

Vävda etiketter med Newlife™-garn - PET-flaskor får ett andra liv!

Newlife™-garn tillverkas med PET-flaskor. Flaskorna samlas in med hjälp av dedikerade återvinningskärl för PET-flaskor. När flaskorna väl samlats in genomgår de en mekanisk process för att producera Newlife™-garn. Varp garnet vi använder, det "stationära" garnet som fungerar som bas för vävda etiketter och armband, är 100 % återvunnet polyester garn. Den lilla men viktiga detaljen är inte normen inom vävetiketter industrin.

Satin Polyester produkter

Wunderlabel Tryckta etiketter med text och symbol och våra populära tryckta tvättetiketter med text och symboler är gjorda av 100 % återvunnen satin polyester. Detta återvunna material är av professionell kvalitet och vävt för att hålla. Dessa mjuka och silkeslena etiketter ger polyesterfiber ett andra liv.

Tyvek®

Alla våra tryckta Tyvek®-etiketter är gjorda av 100 % återvunnen polyeten. Dessa etiketter är vattentåliga, rivbeständiga, lätta och är gjorda för att klara tidens tand.

Papper

Visste du att återvinning av papper direkt bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna? EPA (Environmental Protection Agency) uppskattar att återvinning av ett ton papper sparar 17 träd och mer än 2,5 kubikmeter deponi.

Att skydda våra skogar och reglera processen att tillverka papper är avgörande. Det är därför Wunderlabel köper vår hangtag och visitkortspapper från en leverantör som är certifierad för följande:

- Forest Stewardship Council® - Denna certifiering innebär att papperet som används för att skapa våra hängetiketter är gjort från ansvarsfulla källor och har verifierats för att uppfylla FSC:s strikta miljö- och sociala standarder.
- Heavy Metal Absence 94/62/CE - Papper tillverkas i enlighet med CE94/62 "koncentration av tungmetaller i förpackningar". Det är direktivet som definierar den maximala koncentrationen av tungmetaller som kadmium, krom, kvicksilver och bly.
- Elemental Chlorine Free Guaranteed (ECF) -Certifieringen säkerställer total frånvaro av organiskt klorderivat.
- Acid Free / Long-Life ISO 9706 - Intygar lång livslängd för syrafritt papper.
- Selected Secondary Fibers - Inköp av återvunnet material för användning i FSC-produktgrupper eller FSC-certifierade projekt.

Våra certifieringar

Du kan beställa med vetskapen att - våra vävda etiketter är certifierade för att vara fria från ämnen som kan vara skadliga för din hälsa.

Var säker, våra textilier innehåller inga skadliga ämnen. Råvarorna som används i våra produkter kontrolleras konsekvent och våra vävda etiketter och armband är standard 100 av OEKO-TEX®-certifierade.

Vi tror att högkvalitativa produkter är resultatet av att endast använda de finaste materialen som produceras på ett säkert, ansvarsfullt och transparent sätt. Vi spårar vårt material tillbaka till källan för att säkerställa att varenda en av våra leverantörer har OEKO-TEX® Standard 100-certifieringen som är det globala enhetliga test- och certifieringssystemet för textila råvaror och slutprodukter.

Testerna för skadliga ämnen omfattar ämnen som är förbjudna eller reglerade i lag, kemikalier som är skadliga för hälsan och testparametrar som ingår som en försiktighetsåtgärd för att skydda hälsan. Testerna utförs uteslutande av auktoriserade oberoende textilforsknings- och testinstitut med beprövad expertis. Sedan introduktionen 1992 har STANDARD 100:s centrala fokus

OEKO-TEX® har varit utvecklingen av testkriterier, gränsvärden och testmetoder på vetenskaplig grund. På grundval av sin omfattande och strikta katalog av åtgärder, med flera hundra reglerade enskilda ämnen, tar STANDARD 100 av OEKO-TEX® hänsyn till:

- Viktiga lagbestämmelser, såsom förbjudna azofärgämnen, formaldehyd, pentaklorfenol, kadmium, nickel, etc.
- Många skadliga kemikalier, även om de ännu inte är lagstadgade.
- Krav i bilagorna XVII och XIV till European Chemicals
- Förordning REACH samt av ECHA SVHC-kandidatlistan i den mån de bedöms av expertgrupper från OEKO-TEX® Association vara relevanta för tyger, textilier, plagg eller accessoarer. Diskussioner och utvecklingar som anses vara relevanta beaktas så snabbt och effektivt som möjligt genom uppdateringar av STANDARD 100 by OEKO-TEX®-kraven.
- Krav från US Consumer Product Safety Improvement Act (CPSIA) angående bly.
- Många även miljö relevanta ämnesklasser

lära sig mer