Stäng ×
Butik 
flag_se
 / Språk 
flag_se
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Nederlands
Polski
Português
日本 ( Japanese )
Svenska

Unsere deutschsprachigen Shops

Nos boutiques francophones

Nuestras tiendas de habla hispana

Nuestras tiendas de habla italiana

Onze Nederlandstalige winkels

Nasze sklepy mówiące po polsku.

Nasze sklepy polskojęzyczne

私たちの日本語を話す店舗

Våra svensktalande butiker

Choose your Currency

stage_highlight.jpg

Dataskyddspolicy (GDPR)

Vi är engagerade i din integritet. Vi delar aldrig eller säljer dina data och hela din transaktion är säker.

Dataskyddspolicy (GDPR) och cookies

Din integritet är viktig för oss. Hos oss ska du känna dig trygg att vi skyddar din integritet och dina kontaktuppgifter. Därför fortsätter vi att jobba med vår databehandlingen (t ex samling, bearbetning och överföring) enligt de lagar och andra författningarna i den europeiska och svenska lagstiftningen om personuppgifter.

Nedanför listar vi och ger dig en översikt över vilka av dina uppgifter som hämtas eller begärs på våra webbplatser, på vilket sätt datan används och vidarebefordras, på vilken typ och sätt du kan få information som lämnas till oss och vilka säkerhetsåtgärder vi implementerar för att skydda dina uppgifter.

1. Vem är din kontaktperson (ansvarig) för ditt personuppgifter?

Den ansvariga parten i den mening som avses i förordningarna enligt lagen om uppgiftsskydd för all databehandling som utförs via våra webbplatser är:

Akiwo HB, Trälåsvägen 6 42668 V.Frölunda Sverige, +46 31 7880908 kontakt@wunderlabel.se

Vi har inte utsett en specifik ansvarig person för vårt dataskydd, eftersom de lagstadgade förutsättningarna för detta inte existerar i vårt företag.

Har ni några förfrågningar om ämnet dataskydd samt om dina registrerade uppgifter och rättigheter skickas till ovannämnda adress.

2. Vilka uppgifter kräver vi av dig för användning av våra webbplatser? Vilka data samlas och lagras för användning?

Personuppgifter är all information som refererar till en identifierad eller identifierbar fysisk person, såsom t.ex. Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, ditt födelsedatum, din bankinformation samt din IP-adress.

Vi samlar huvudsakligen in och använder personuppgifter för våra användare, i den utsträckning det är nödvändigt för tillhandahållande en funktionell webbplats samt vårt innehåll och tjänster. Samlingen och användningen av personuppgifter från våra användare utförs som regel endast efter att användarens samtycke har erhållits. Ett undantag gäller i sådana fall där det inte är möjligt att få förhandsgodkännande av faktiska skäl och behandlingen av uppgifterna är tillåten enligt gällande lagar. 

Registrering

På vår hemsida erbjuder vi användarna möjligheten att registrera sig genom att ange personuppgifter. Uppgifterna matas in i en inmatnings”mask” och skickas till oss och lagras. Uppgifterna vidarebefordras inte till en tredje part. Följande uppgifter behandlas inom ramen för registreringsprocessen:

- Namn - Adress - E-post - Telefonnummer Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Art. 6 para. 1 lit. en GDPR med förekomsten av ett samtycke från användaren.

Om registreringen tjänar till att uppfylla ett kontrakt (köp), av vilket användaren är avtalspart eller genomförandet av förhandlingsåtgärder, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Registreringen av användaren är nödvändig för att kunna uppfylla ett avtal med användaren eller att genomföra förhandlingsåtgärder.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in för. Detta är fallet under registreringsprocessen för att uppfylla ett kontrakt eller för genomförandet av förhandlingsåtgärder om uppgifterna inte längre krävs för att kontraktet skall kunna genomföras. Det kan också vara nödvändigt att lagra personuppgifter hos avtalspartnern efter avtalets slut för att uppfylla avtalsenliga eller lagstadgade skyldigheter.

Som användare har du alltid möjlighet att få dina uppgifter borttagna. Du kan få data lagrad i förhållande till dig ändras hela tiden. För detta ändamål kontakta oss för för att få dina uppgifter raderade, se kontakt detaljer på vår hemsida. ( se punkt 1 )

Om uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ett kontrakt eller att genomföra förhandlingsåtgärder är en för tidig borttagning av uppgifter endast möjlig i den mån kontrakts- eller lagstadgade skyldigheter inte motsätter sig en borttagning.

Kontaktformulär

På vår hemsida finns det ett kontaktformulär tillgängligt för dig där du enkelt kan kontakta oss och kan skicka din frågor till oss. Vi samlar bara ditt namn, ditt telefonnummer och din e-postadress via kontaktformuläret. Vid den tidpunkt då meddelandet skickas lagras dessutom följande data:

- Tid och datum då kontaktformuläret skickades.

Du kan också kontakta oss via email som du finner på vår hemsida. I det här fallet sparas personuppgifterna för den användare som skickat emailet.

Vi använder endast dina uppgifter för att behandla din fråga och kan kontakta dig för detta ändamål med angivna kontaktuppgifter. En användning av denna data för reklamändamål eller vidarebefordran till tredje part utförs inte.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, som skickas via kontaktformuläret eller under sändningen av ett e-postmeddelande, är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Om kontakten syftar till ingåendet av ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för bearbetningen Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Behandlingen av personuppgifterna från inmatnings”masken” tjänar endast det syfte för oss att behandla kontakten. Vid kontakt via e-post ska detta också utgöra det nödvändiga legitima intresset för behandling av uppgifterna.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och säkerställa säkerheten i våra IT-system.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå de syften som de samlades in. För personuppgifterna från kontaktformuläret och de som skickades via e-post är detta fallet om respektive konversation med användningen är avslutad.

De personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter sju dagar.

Användaren har alltid möjlighet att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter. Om användaren kontaktar oss via e-post kan han eller hon alltid motsätta sig lagring av hans personuppgifter. I så fall kan konversationen inte fortsättas.

Alla personuppgifter, som lagrades under kontaktens gång, kommer att raderas i det här fallet.

Data insamling - Personliga produkter

Som en del av våra produkter har du möjlighet att ladda upp din egen design / logga eller skriva in den text du väljer i vår online-konfigurator.

De resulterande produkterna kan fotograferas för reklamändamål och kan vidarebefordras till berörda parter som ett gratis produktprov.

Om du vill att din personliga data ska raderas, skicka ett mail till oss
på info@wunderlabel.se eller kontakt@wunderlabel.se så löser vi det.

3. Hur används mina data och, om tillämpligt, vidarebefordras till tredje part och för vilket ändamål utförs detta?

Vi använder de personuppgifter som görs tillgängliga för dig för att svara på dina förfrågningar, för bearbetning av din beställning i vår webbshop och för den tekniska administrationen av våra webbplatser.

En vidarebefordran, en försäljning eller annan överföring av dina personuppgifter till tredje part kommer endast att genomföras om vidarebefordran är nödvändig för att behandla kontraktet (köpet) eller för avvecklings ändamål eller för insamling av ersättning (till exempel postorderföretag eller betalningsleverantörer) eller du har uttryckligen medgivit detta. Dessutom har vi rätt att vidarebefordra personuppgifter för indrivning via inkasso, detta är förstås endast om de lagstadgade förutsättningarna finns för detta ändamål.

Den rättsliga grunden för överföring av uppgifter till tredje part i syfte att behandla kontrakt eller för avveckling är Art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Betalningsbehandling via Paypal

För betalningsbearbetningen i vår webbutik använder vi betalningssystemet för den externa betaltjänst leverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"). I den mån du tänker t.ex. för betalning per kreditkort eller PayPal, etableras en anslutning automatiskt till betalningssystemet för PayPal via ett tekniskt gränssnitt. Betalningsuppgifterna som du har angett sänds via en krypterad anslutning till PayPal uteslutande för betalningshantering och lagras och bearbetas där. Behandlingen av data utförs även uteslutande för det ovan nämnda syftet med betalningsbehandlingen av din order, varvid betalningsuppgifterna för PayPal, om så är fallet, ska vidarebefordras till det kreditinstitut som anges av dig för att utlösa och auktorisera betalningsprocessen. 

Vidarebefordran av uppgifter som krävs av lag eller myndighet

Vi vill påpeka att på begäran av ansvarigt organ i ett enskilda fall har vi rätt att lämna uppgifter om användare, i den mån det är nödvändigt för straffrättsligt förfarande för att hjälpa polisens och myndigheter eller för att hävda rättigheterna till immateriella rättigheter.

4. Integration och användning av referenser till sociala medier (Facebook, Twitter etc.)

På våra webbplatser länkar vi till Social Media-plattformarna Facebook, Instagram, Pinterest och Twitter. Detta utförs via en motsvarande symbol på våra webbplatser som är markerad med respektive logotyp för respektive sociala medieplattform och bakom vilken motsvarande länk döljs till vår motsvarande sociala medieplats. Sociala plugins (som Facebook "gilla" -knappen) är inte integrerade.

Genom våra referenser till de sociala medierna skickas ingen data av dig till dessa tjänster. Det handlar om normala hyperlänkar, via vilken det inte sker någon dataöverföring som regel. Om du klickar på referensen kommer du att vidarebefordras direkt till vår sociala media vid respektive sociala mediatjänst. En dataöverföring sker endast här om du är inloggad på ditt användarkonto för motsvarande sociala mediatjänst. Du kan sedan länka innehållet på våra webbplatser direkt med den sociala mediatjänsten eller dela om i händelse av att YouTube ser videon på vår YouTube-kanal. Den respektive sociala medietjänsten kommer härmed att under vissa omständigheter ta reda på vilka innehåll du har tittat på på våra webbplatser.

Följande är uteslutande ansvariga för de sociala medierna som länkas av oss:

- för Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;

- för Instagram, Instagram, LLC, 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA;

- för Pinterest, Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA;

- för Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA;

Du kan få ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamlingen och om vidare bearbetning och användning av dina uppgifter av respektive socialmedia-tjänst för respektive tjänst. Dessa kan hittas på internet:

- Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

- Instagram: https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

- Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

- Twitter: https://twitter.com/privacy

Under de angivna länkarna hittar du bland annat också information om inställning av möjligheter till skydd av din integritet och om dina ytterligare rättigheter när det gäller insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter av respektive socialmedia.

5. Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit för att skydda dina uppgifter?

Vi har tagit en mängd säkerhetsåtgärder för att i tillräcklig utsträckning skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt.

Våra databaser skyddas av fysiska och tekniska åtgärder samt processåtgärder som begränsar tillgången till informationen till speciellt behöriga personer i enlighet med denna sekretesspolicy. Vårt informationssystem ligger bakom en brandvägg för att förhindra åtkomst från andra nätverk, som upprätthåller en anslutning till internet. Endast anställda, som behöver informationen för att uppfylla en särskild uppgift, får tillgång till personlig information. Våra medarbetare är utbildade med avseende på säkerhets- och dataskydds praxis.

Med insamling och överföring av data via våra webbplatser använder vi den standardiserade SSL-krypteringstekniken. Personuppgifter överförs inom ramen för orderprocessen via en SSL-kryptering, som ska erkännas av låssymbolen i webbläsaren och i adressfältet med tillägget "https: //".

Du bör aldrig vidarebefordra ditt lösenord för tillgång till våra webbplatser till tredje part och du bör ändra lösenordet regelbundet. Dessutom ska du inte välja samma lösenord för tillgången till våra webbplatser som du också använder på våra webbplatser för lösenordsskyddad åtkomst (e-postkonto, internetbank, osv.). När du har lämnat våra webbplatser, bör du trycka på utloggningen och stänga webbläsaren för att undvika att obehöriga användare får tillgång till ditt användarkonto.

Med en kommunikation per e-post kan inte hela datasäkerheten garanteras av oss.

6. När du är inne på våra hemsidor aktivers cookies och spårning på din dator. Vad betyder det här?

Vi använder så kallade cookies på våra webbplatser. Cookies är små datamängder i form av textinformation, som webbservern skickar till din webbläsare. Dessa lagras bara på din hårddisk. Cookies kan respektive endast läsas av servern, som tidigare också lämnat in dem, och får information om, vad du har läst och när du är på en webbplats. Cookies själva identifierar bara din IP-adress och lagrar inte någon personlig information, till exempel ditt namn. De uppgifter som lagras i cookies är inte kopplade till dina personuppgifter (namn, adress etc.).

Vi använder cookies för att designa vår hemsida mer användarvänlig. Flera delar på vår hemsida kräver att den uppringande webbläsaren också kan identifieras efter en förändring av webbplatser. Följande data lagras i våra cookies:

1. Språkinställningar

2. Varor i en varukorg

3. Inloggnings information

Uppgifterna för de användare som samlas på detta sätt är pseudonymiserade av tekniska försiktighetsåtgärder. Därför är en allokering av data till den anropande användaren inte längre möjlig. Uppgifterna lagras inte tillsammans med andra personuppgifter från användarna.

Du kan själv bestämma om du tillåter cookies. Å ena sidan har du genom att ändra dina webbläsare inställningar (för det mesta som finns under "alternativ" eller "inställningar" i webbläsarens menyer) du har valet att acceptera alla cookies, att bli informerad när en cookie är inställd eller att avvisa alla cookies. Å andra sidan kan du via bannern, som visas med när du är inne på våra webbplatser för första gången och som hänvisar till denna sekretesspolicy, bestämma fritt om du vill ge oss samtycke till att cookies används eller avvisa detta.

Med samtycke via bannern godkänner du att vi kommer att ställa in cookies på din dator och kan behandla dessa för de ändamål som anges i denna sekresspolicy. 

Du kan alltid återkalla samtycket till kontaktuppgifterna som har angetts under paragraf 1.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av tekniskt nödvändiga cookies samt för cookies för analysändamål är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Syftet med användningen av tekniskt nödvändiga cookies är att förenkla användningen av webbplatser för användarna. Flera funktioner på vår hemsida får inte erbjudas utan att cookies används. För detta är det nödvändigt att webbläsaren också känns igen efter en förändring av webbplatser.

Användardata som samlas in av tekniskt nödvändiga cookies används inte för att skapa användarprofiler.

Användningen av analys cookies genomförs för att förbättra kvaliteten på vår hemsida och med ditt samtycke. Genom analys cookies finner vi ut hur webbplatsen används och kan därmed konsekvent optimera våra erbjudande.

Dessa syften utgör alltid vårt legitima intresse för behandling av personuppgifter enligt Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Cookies lagras på användarens dator och överförs av den till vår webbplats. Därför har du som användare också full kontroll över användningen av cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Redan lagrade cookies kan alltid raderas. Detta kan också utföras automatiskt. Om cookies är avaktiverade för vår hemsida kan det vara möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen kan användas till fullo längre.

Flera av våra tjänster använder dessutom så kallade spårnings ”bug” eller spårnings pixel. Dessa gäller för det mesta endast 1x1 (Pixel Measure Code-Snippets), som är i stånd att identifiera och känna igen din webbläsar typ via webbläsarens ID - det enskilda fingeravtrycket i din webbläsare. På så sätt kan tjänsteleverantören se när och hur många användare som har ringt upp pixeln, eller om och när ett e-postmeddelande öppnades eller en webbplats besökte

Du kan förhindra datainmatning av dessa spårning ”bug” genom att du respektive e-postmeddelanden öppnas offline eller förhindrar inläsning av extern grafik i ditt e-postprogram.

7. Adress med reklam via e-post (t ex e-post-nyhetsbrev)

För leverans av e-postmeddelanden till våra kunder använder vi nyhetsbrevs leverantören MailChimp från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Nedanstående data behandlas av MailChimp i vår beställning och för detta ändamål lagras på MailChimps servrar i USA. MailChimp använder din data för att skicka och utvärdera nyhetsbrevet. Datasäkerhets bestämmelserna från tjänsteleverantören kan hämtas på https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Data från inmatningsmaskinen överförs härmed med registreringen till nyhetsbrevet.

- För-och efternamn

- E-postadress

För bearbetning av uppgifterna inom ramen för registreringsprocessen kommer ditt samtycke att erhållas för behandling av data av MailChimp och hänvisas till denna sekretesspolicy.

Om du förvärvar varor eller tjänster på vår hemsida och härmed deponerar din e-postadress kan den senare användas av oss för att skicka ett nyhetsbrev. I sådant fall kommer exklusiv direktannonsering att skickas via nyhetsbrevet för egna liknande varor eller tjänster.

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna från vår tjänsteleverantörs nyhetsbrev efter registrering av nyhetsbrevet med existensens samtycke är Art. 6 para. 1 lit. en GDPR.

Den rättsliga grunden för att skicka nyhetsbrevet till följd av försäljning av varor eller tjänster är § 7 Para. 3 UWG [Lag om begränsningar av illojal konkurrens].

Samlingen av användarens e-postadress tjänar till att skicka ut vårt nyhetsbrev.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Användarens e-postadress lagras sålunda så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktivt.

Prenumerationen på nyhetsbrevet kan alltid avslutas av den berörda användaren. För detta ändamål finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev.

Återkallande av samtycket till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen görs också härmed.

8. Användning av tjänster för marknadsföring och analyss

a) Vi använder Google Analytics 1 Vad betyder detta för min data?

Google Analytics

På våra webbplatser använder vi Google Analytics, en webbanalys verktyg av Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", Textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användningen av webbplatsen av dig (se 7.). Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats kommer som regel att överföras till en server från Google i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats har din IP-adress emellertid tidigare förkortats av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server från Google i USA och förkortas där. På beställning av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter på webbplatsen aktiviteter och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internetanvändningen mot webbplats operatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics samlas inte med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies lagras med en med inställningar på din webbläsare. Vi vill dock påpeka att i det här fallet kommer du, om det är tillämpligt, inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet. Du kan dessutom hindra inmatningen av data som genereras av cookien och som hänvisar till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google samt bearbetningen av dessa data av Google, genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin tillgänglig under följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se).

Du kan förhindra inmatning från Google Analytics som ett alternativ till installationen av webbläsar plugin, framför allt i mobila terminalapparater för Internet-webbläsare, genom att kopiera följande länk:

Deactivate Google Analytics

En så kallad ”Opt-Out-Cookie” aktiveras på din enhet, vilket förhindrar framtida inmatning av din data av Google Analytics när du besöker den här webbplatsen.

Var vänlig att vara uppmärksam på att om du vill ta bort cookies i dina webbläsarinställningar kan det här få konsekvensen att Google Analytics Opt-Out-Cookie också raderas och om det är aktuellt måste aktiveras av dig igen. Du kan hitta mer detaljerad information om hur Google Analytics fungerar och användarvillkoren och bestämmelser om dataskydd som är relevanta för den här tjänsten under www.google.com/analytics/terms/se.html eller under http: / /www.google.se/intl/de/policies/privacy/. Vi vill dessutom påpeka att på vår hemsida används Google Analytics med anknytningen anonymizeIP och därför bearbetas IP-adresser bara förkortas för att utesluta en referens från en person.

b) På våra webbplatser använder vi så kallade Retargeting eller Remarketing-teknik. Vad betyder detta? 

På våra webbplatser använder vi teknik för så kallad Retargeting eller Remarketing. Det handlar om ett spårnings förfarande inom marknadsföring på nätet, där besökare på en webbplats är märkt och därefter ska adresseras igen på andra webbplatser med särskild reklam. Vi använder denna nya teknik för att kunna designa vårt erbjudandet till våra kunder för att ge ett mer attraktivt och bra och relevant erbjudande. Från en teknisk synpunkt lagras antingen en extra cookie på din dator beroende på vilken retargeting tjänst eller cookies som anges i din webbläsare, ändå används i alla fall (se 7.), som identifierar dig eller din dator eller din webbläsare som en internetanvändare via det så kallade cookie-id som regel är anonymt och registrera ditt surf beteende, särskilt vilka webbplatser du har varit inne. Cookien kan sedan läsas av de riktade leverantörerna, som vi samarbetar med (se nedan) och utvärderas. Detta leder till att du också kommer att visas reklam för våra produkter på andra webbplatser eller rekommendationer för jämförbara produkter från tredje parts leverantörer t.ex. som personlig reklam banner.

Med tjänsterna DoubleClick Remarketing-Pixel och Facebook-Remarketing så kallade Webbugs uppfyller en liknande funktion som cookies, vilket dock inte kan noteras av dig som användare av våra webbplatser. Webbuggar eller "clear GIFs" är små ca. 1 * 1 GIF-filer i Pixel-format, som kan döljas i annan grafik, e-post etc. Webbuggar skickar din IP-adress, internetadressen (URL), den tidpunkt då Webbuggen sågs, din webbläsare skriv samt tidigare angiven cookieinformation till en webbserver.

Uppgifterna som samlas in med avseende på ditt surfande beteende via cookies eller Webbugs kan användas för att personligen identifiera dig som besökare på våra webbplatser. Vi använder endast data för att förbättra vårt erbjudande och att utvärdera användarbeteendet på våra webbplatser (t ex reaktioner på annonserings åtgärder). En annan användning eller vidarebefordran till tredje part utförs inte. Dessa data är anonyma och inte kopplade till en personlig tjänst på din dator eller med en databas. Under vissa omständigheter använder vi också denna teknik i vårt nyhetsbrev.

För att förhindra webb problem på våra webbplatser kan du använda verktyg som t.ex. webwasher, bugnosys eller AdBlock. För att förhindra Webbuggar i vårt nyhetsbrev, vänligen sätt in ditt mailprogram så att det inte visas någon HTML i meddelanden. Webbuggar kommer också att förhindras om du läser din e-post offline. Utan ditt uttryckliga samtycke använder vi inte Webbuggar för att samla in personuppgifter om dig utan att bli märkt eller överföra sådan information till tredje parts leverantörer och marknadsföringsplattformar.

Google DoubleClick Remarketing-Pixel och Google AdWords Remarketing eller "liknande målgrupper"

På våra webbplatser använder vi DoubleClick Remarketing-Pixel och Google AdWords Remarketing eller "liknande målgrupper", båda tjänsterna från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA ("Google"). Med hjälp av dessa tjänster kan vi visa dina annonsmeddelanden i samband med vår webbshop, t.ex. intressanta produkterbjudanden, på andra leverantörers webbplatser, som även använder dessa tjänster från Google ("Partners" i Googles Display-nätverk). Dessutom kan vi påminna dig med hjälp av Google AdWords Remarketing genom ett meddelande på andra leverantörers webbplatser i Googles Display-nätverk för att avsluta din order om du nyligen avbrutit en order i vår webbutik. Detta utförs genom att använda cookies (se 7.).

Google lagrar i detta avseende en liten fil med en sträng (sk cookie-ID) i din webbläsare för att notera dig som besökare på våra webbplatser och att ange ytterligare anonyma data om användningen av våra webbplatser. Cookie-id är lagrat av oss och tjänar bara för en tydlig identifiering av dina webbläsare och inte för identifiering av din person. Personuppgifter från dig skrivs inte in eller lagras via dessa tjänster.

Vi använder även Google Remarketing-enheter. Detta innebär att om du t.ex. börja handla i vår webbutik på din smartphone och avsluta den på din bärbara dator, vi kan också nå dig med de ovan nämnda personliga annonsmeddelandena på den andra enheten som används av dig. Detta utförs dock endast om du har kommit överens om att din webb- och app-webbläsares framsteg är länkad av Google med ditt Google-konto och information från ditt Google-konto används för anpassning av annonser som du ser på webben. Google använder i detta fall uppgifterna för dessa registrerade användare tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera listor över målgrupper för remarketing på tv-enheter. För stöd av denna funktion av Google Analytics registreras Google-autentiserade ID för dessa användare. Dessa data från Google är tillfälligt kopplade till våra Google Analytics-data för att bilda våra målgrupper.

Kontrollera sekretessinställningarna för ditt Google-konto för att förhindra att Google länkar din webb- och app läsare med ditt Google-konto.

För att kunna påminna dig om en avbruten order i webbutiken via meddelande skickas inga personuppgifter till Google, utan bara det faktum att du under det angivna cookie-idet ville göra en order i butiken och avbröt detta, samt det totala priset för den avsedda ordern ("handkorg-hand-over").

Du kan hitta ytterligare information om Googles remarketing tjänster, detaljerna i databehandlingen via dessa tjänster och motsvarande bestämmelser om dataskydd i Google under http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Du kan permanent avaktivera användningen av cookies av Google genom att hämta och installera webbläsar plugin som finns tillgänglig under följande länk (https://www.google.com/settings/ads/plugin) eller genom att klicka på motsvarande länk lite längre ner i det här avsnittet och genom att följa, när så är fallet, de dåvarande ytterligare instruktionerna. Genom att använda Google-annonsinställningarna kan du bestämma vilka annonser du ser och inaktivera intresse baserade annonser.

Facebook Remarketing

På våra hemsidor använder vi oss även av Retargeting eller Remarketing "Custom Audiences", en tjänst av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Med hjälp av den här tjänsten kan vi bara adressera dig målrelaterad med reklam, genom att så kallade Facebook-annonser placeras för besökare på våra webbplatser om du besöker det sociala nätverket Facebook.

För detta ändamål har vi implementerat så kallad Remarketing-Pixel på våra webbplatser (se 6.) på Facebook. När ni besöker våra webbplatser via pixeln kommer en direkt anslutning att etableras till servrarna på Facebook. Facebook är i stånd att identifiera dig baserat på webbläsar-id eftersom det här är länkat till andra uppgifter om dig som lagras på Facebook i samband med ditt användarkonto. Facebook levererar sedan individuella annonser samordnade till dina behov av oss i din Facebook-kronologi eller på en annan plats på Facebook.

Vi kan inte personligen identifiera dig via Facebook Pixel som en del från ditt webbläsar-ID. Inga ytterligare personuppgifter lagras om Remarketing-Pixel of Facebook i vårt företag.

Du kan hitta ytterligare information om anpassade målgrupper på Facebook, uppgifter om databehandling via denna tjänst och bestämmelser om databeskrivning i Facebook på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan inaktivera användningen av Facebook Remarketing. För detta ändamål måste du vara inloggad på ditt Facebook-konto.

Om du inte vill att annonsering som genereras av respektive måltjänst ska visas mot dig kan du göra invändningar mot användningen av Retargeting-tekniken på våra webbplatser genom att ta bort ditt namn från respektive riktade tjänst. Motsvarande länkar till webbplatser för de riktade tjänster som samarbetar med oss är som följer:

Google DoubleClick Remarketing Pixel und Google AdWords Remarketing

Facebook Remarketing

För information om databehandling av respektive måltjänst kan du hänvisa till bestämmelserna om dataskydd i denna tjänst, som vi har länkat till dig ovan. Genom att klicka på länken får du information om hur du kan göra invändningar mot användningen av inriktnings tjänster på din dator.

Google AdWords Conversion Tracking

På våra webbplatser använder vi funktionen Google AdWords-omvandlingsspårning, en tjänst av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Om du klickar på en AdWords-annons som placeras av Google, sparas en så kallad konverterings spårningscookiepå din dator. Denna cookie är giltig i 30 dagar och innehåller inga personuppgifter så att vi inte kan identifiera dig personligen.

Med hjälp av konverterings spårningen kan vi och även Google känna igen vilka AdWords-annonser du har klickat på och om du vidarebefordrades till våra webbplatser via den här annonsen, om du besöker våra webbplatser och cookies giltighet inte har löpt ut än. Vi kommer från Google att skaffa en egen cookie som skiljer sig från cookies från andra kunder av denna Google-tjänst så att vi bara kan utföra en måttmätning med avseende på våra cookies och inte om alla webbplatser hos kunder i Google-tjänsten AdWords. Cookies tjänar till att skapa en egen konverteringsstatistik om kunder som besöker våra webbplatser via AdWords-annonser.

För att göra invändningar mot deltagandet i Google AdWords-omvandlings spårning måste du inaktivera lagringen av Google Spårning cookies med en motsvarande inställning i din webbläsare. Du kommer då inte att inkluderas i vår konverterings spårnings statistik.

Du kan hitta ytterligare information om Google AdWords-omvandlingsspårning, uppgifter om databehandling via den här tjänsten och motsvarande bestämmelser om dataskydd i Google under http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Alla tjänster används för reklam och marknadsföring i syfte att utforma vårt erbjudande mer attraktivt och ge dig en härlig shoppingupplevelse. Som tidigare beskrivits med de enskilda tjänsterna tar vi din rätt till dataskydd allvarligt av det faktum att du kan göra invändningar mot alla tjänster och vi informerar dig i förväg om dessa dataskydds meddelanden. Den rättsliga grunden för ovannämnda databehandling är Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

9. Registrerade personers rättigheter

Om din personuppgifter behandlas är du den registrerade i GDPR: s mening och du har rätt till följande rättigheter gentemot den ansvariga parten:

Information, rättelse, begränsning till bearbetning och borttagning

Du har alltid rätt att frigöra information om de uppgifter som lagras i vårt företag med avseende på din person, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandling via våra webbplatser. Dessutom har du rätt att rätta till, radera och begränsa behandlingen av dina personuppgifter om de lagstadgade förutsättningarna finns för detta ändamål.

Rätt till dataöverföring

Om du har gjort gällande rätten att rätta till, radera eller begränsa behandlingen till den ansvariga parten, är den skyldig att informera alla mottagare, till vilka personuppgifterna om dig har blivit meddelade om denna korrigering eller radering av uppgifterna eller begränsningen till bearbetning om inte detta visar sig vara omöjligt eller är förknippat med en oproportionerlig mängd arbete.

Du är berättigad till rätten gentemot den ansvariga personen att bli informerad om dessa mottagare. Rätten till invändning

Du har, av skäl som följer av din speciella situation, rätt att alltid göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig, vilket utförs på grund av Art. 6 para. 1 lit. e eller tänd. f GDPR; Detta gäller även för en profilering som stöds av dessa bestämmelser.

Den ansvariga parten ansvarar inte längre för personuppgifterna om dig, såvida det inte kan visa sig väsentliga skäl som är värd att skydda behandlingen, vilket överväger dina intressen, rättigheter och frihet eller bearbetningen tjänar påståendet, utövandet eller försvaret av rättsliga påståenden.

Om de personuppgifter som rör dig behandlas för att kunna bedriva direktannonsering har du rätt att alltid göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i samband med sådan reklam. Detta gäller även för profilering, i den mån som är kopplad till sådan direktreklam.

Om du motsätter sig behandlingen i samband med direktannonseringen kommer de personuppgifter som rör dig inte längre att behandlas för detta ändamål.

I samband med användningen av tjänster till informationssamhället - oberoende av direktiv 2002/58 / EG - har du möjlighet att utöva din invändnings rätt genom automatiska processer, med vilka tekniska specifikationer som används.

Möjligheten att återkalla samtycke enligt lagen om uppgiftsskydd

Dessutom kan du alltid återkalla dina beviljade samtycke mot oss för all framtida kontakter.

Automatiskt beslut i ett enskilt fall inklusive profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut uteslutande baserat på en automatisk behandling - inklusive profilering - som ska ha rättsverkan mot dig eller väsentligt försämra dig på ett liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet fattas.

(1) är nödvändigt för att ingå eller uppfylla ett avtal mellan dig och den ansvariga parten,

(2) på grund av unionens eller de medlemsstaters lagar som den ansvariga parten måste följa är tillåten och dessa laga/regler innehåller rimliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och frihet såväl som dina legitima intressen eller

(3) utförs med ditt uttryckliga samtycke.

Dessa beslut får emellertid inte baseras på särskilda kategorier av personuppgifter enligt Art. 9 par. 1 GDPR, om Art. 9 par. 2 lit. a eller g gäller inte och lämpliga åtgärder vidtas för att skydda rättigheterna och friheten samt dina legitima intressen.

När det gäller de fall som anges i punkterna 1 och 3 kommer den ansvarige att vidta lämpliga åtgärder för att skydda rättigheterna och friheten samt dina legitima intressen, vilket särskilt ska innefatta rätten att få ingripa av en person från den ansvariga partens sida, för presentation av sin egen synvinkel och för att motsätta sig beslutet.

Möjligheten att återkalla samtyckes förklaringar enligt lagen om uppgiftsskydd Dessutom kan du återkalla dina beviljade samtycke alltid med effekt för framtiden mot oss under de kontaktuppgifter som anges nedan.

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Oavsett rättsmedel i övrigt enligt förvaltningsrätt eller i domstol har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet, särskilt i din bostadsort, din arbetsplats eller platsen för den förmodade överträdelsen, om Du är av den uppfattningen att behandlingen av personuppgifter som gäller dig bryter mot EU: s allmänna dataskydds förordning.

Den tillsynsmyndighet vid vilken klagomålet lämnas informerar klaganden om status och resultat av klagomålet, inklusive möjligheten till domstols rättsmedel enligt art. 78 GDPR.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy av orsaker och utan föregående meddelande. Därför informera dig regelbundet på denna sida om eventuella ändringar av denna sekretesspolicy.

contactus-se.jpg